Bare Bra Mat

Bare Bra Mat er Orklas bidrag til bedre folkehelse. Matkonseptene baserer seg på offentlige kostholdsråd, og tilpasser seg ulike segmenter og livsfaser. Vi har spesialtilpassede produkter, menyer, aktiviteter og ernæringsinformasjon som retter seg mot ulike befolkningsgrupper. Konseptet bidrar ved å spre kunnskap, tilby gode løsninger og inspirere til matglede.

Bare Bra Mat – for helse og omsorg

Bare Bra Mat – for helse og omsorg jobber for god matomsorg for syke og eldre. Her fokuseres det på næringsbehov ved sykdom og aldring hvor mindre og næringstette porsjoner er sentralt. En sterk kropp tåler aldring og sykdom bedre. Vi har tilpassede oppskrifter som er enkle å lage, næringsrike og gode på smak. Målet er bedre alderdom og helse som gir økt livskvalitet.  

Bare Bra Mat - for barn og unge

Bare Bra Mat – for barn og unge er et skreddersydd matkonsept for barnehager med fokus på ernæring, forenkling og trygge de ansatte med relevant ernæringskunnskap. Målet er at barna får i seg riktig mat og skaper gode matvaner tidlig, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Samtidig forenkles prosessen med planlegging og innkjøp av mat for de ansatte, gjennom vår bestillings- og leveringstjeneste.

Bare Bra Mat - for kantine

Bare Bra Mat – for kantine retter seg mot friske voksne mennesker der fokuset er på forebygging av sykdommer og sunn(-ere) livsstil. Målet er å bidra til et balansert kosthold i hverdagen, da dette er viktig for økt motivasjon og konsentrasjon. Slik får vi overskudd til å takle hverdagens utfordringer!

Brosjyrer