Vossafår

Vossafår er Norges mest spiste fårepølse.

Pylso e laga pao Voss, å har ei lang å spanande soge so starta heilt attende i 1937. Sjøl om mykje tao arbeide dan gong va basert på handarbeid, e sjølve oppskrifte å røykjeprosessen uendra. Vossafår e difor eit ekta norsk tradisjonsprodukt.

Visste du at:

– Vossafår e Noreg si mest etne fårepylsa

– Vossafår e produsert itte go gamal oppskrift frao 1939

– Voss e Hordaland sin støste jordbrukskommune me eit betydele sauehald

– Bergensbanen gaor gjenom Voss

Da heila byrja i 1937. Voss Samvirkelag starta opp sitt pylsemakeri i desember maone. Dan smakfudle spekjepylso deira vatt fort kjendå, å hausten 1938 kom dan fyste store ordren frao ein grossist i Oslo. Fø å utnytta adle delene tao kjøtråvarene vatt da i 1939 sett igang produksjon tao fårepylsa. Produksjonen va basert pao handarbeid – mangje tunge lyft – elting å knaing fø hand. Verksemnda vatt raskt godt kjend fø sin gode kvalitet pao fårepylso, å hadde store planar om utviing. Krigjen kom – å heile verksemnda gjekk opp i røyk fyste bombedagjen 23. april 1940. Produksjonen vatt halde vedlike i krigsaora i kjedlaren pao ei brakka. I 1963 flytte produksjonen inn i nye lokale pao Vossevangjen. Her vatt Vossafårepylso produsert fram te flyttingje te nye produksjonslokale me klimarøyk å klimarom i 1972. Verksemnde fekk dao nytt namn, Voss Kjøttindustri.

Rieber & Søn ASA kjøpte opp verksemnde å øvetok drifte i mars 1990. Da vatt beslutta ei spesialisering innafor fårepylseproduksjon. Produksjonen å sale tao fårepylsa auka kraftigt dei næmmaste aore, å Vossafår Fårepylsa vatt leiande pao marknaden i 2006.

I 2013 vatt verksemnda ein del av Orkla Foods Norge, å e i dag Noreg si mest selde å etne fårepylsa. Verksemnda har 12 tesette å 2 ringjevikara.