Region Nord

Trond Arne Hansen

Regionssjef Nord

trond.arne.hansen@orkla.no

95 27 28 29

Per Anders Arntsen

Distriktsansvarlig Trondheim, Nord Trøndelag og Helgeland

per.anders.arntsen@orkla.no

91 73 79 90

Rolf Jarle Beite

Distriktsansvarlig Møre og Romsdal, Oppdal og Sør Trøndelag

rolf.jarle.beite@orkla.no

95 07 91 92

Ingrid Margrete Dahl

Distriktsansvarlig Sør-Trøndelag / HedmarkTrondheim, Selbu og Sør Trøndelag

ingrid.dahl@orkla.no

91 76 67 86

Terje Fagerli

Distriktsansvarlig Ålesund, Sogn & Fjordane

terje.fagerli@orkla.no

95 07 91 91

Yngve Ness

Distriktsansvarlig Tromsø, Vest Finnmark

yngve.ness@orkla.no

95 70 41 42

Jan Arne Nordahl

Distriktsansvarlig Nordre Nordland, Harstad, Troms og Øst Finnmark

jan.arne.nordahl@orkla.no

91 30 62 55

Line Skogtrøm Olsen

Distriktsansvarlig Ålesund, Møre og Sogn & Fjordane

line.skogtro.olsen@orkla.no

95 88 34 44

Øyvin Åsli

Distriktsansvarlig Helgeland, Bodø og Nordre Nordland

oyvin.asli@orkla.no

91 54 04 03